Marketing Mix Modeling

Marketing mix modeling is de beste manier om inzicht te krijgen in de invloed van de marketinginzet op sales. Je krijgt inzicht in de impact van je marketingkanalen op sales, en hoe externe factoren daarin een rol spelen. Deze inzichten kun je gebruiken om je marketing te verbeteren, door bijvoorbeeld budget te verschuiven of te verhogen, of meer rekening te houden met promoties, seizoensinvloeden of schokken als een pandemie. 

Marketing mix modeling – de Annalect methode 

Annalect heeft een lange staat van dienst als het gaat om Marketing Mix Modeling. We helpen klanten al 15 jaar met het optimaliseren van hun marketing mix. Dat betekent echter niet dat onze methode stil gestaan heeft, integendeel zelfs. We innoveren volop met nieuwe methodes zoals Machine Learning en Bayesian Modeling om onze analyses steeds accurater en de resultaten steeds gemakkelijker implementeerbaar te maken.  

Iedere adverteerder bevindt zich in een specifieke markt met zijn eigen eigenaardigheden en uitdagingen, we geloven daarom niet in een one-size-fits-all model. Onze methode is flexibel en daardoor kunnen we voor iedere adverteerder een optimaal model bouwen. Voor de presentatie van de uitkomsten maken we uiteraard gebruik van dashboards. Op die manier maken we resultaten gemakkelijk inzichtelijk en hebben klanten altijd direct toegang tot die resultaten. 

Ook werken we samen met andere onderzoekspartijen om onze modellen te innoveren. Zo lieten we in samenwerking met Facebook zien hoe geo experimenten de toegevoegde waarde van specifieke kanalen binnen Marketing Mix Modeling kwantificeert. 

4 stappen naar optimale beslissingen en betere campagnes

‘De helft van mijn advertentiebudget is weggegooid geld,’ luidt de klassiek geworden verzuchting van John Wanamaker, warenhuismagnaat uit de negentiende eeuw. ‘Het probleem is: ik heb geen idee welke helft.’ De belofte van data en digital was dat dit probleem eindelijk zou verdwijnen. Dat is niet gebeurd. Sterker nog: we zien in onze data een steeds kleiner deel van de werkelijkheid en dat maakt vooral attributie-analyse lastig.

Download het MMM whitepaper waarin we in 4 stappen toegelichten hoe je betere beslissingen en campagne strategieën kunt maken met inzichten verkregen uit MMM.

Marketingmix, heeft dat te maken met de vier P’s?

De marketingmix is een marketingmodel dat handvatten geeft om een marketingstrategie te bepalen. Het klassieke model van de 4 P’s gaat uit van Product, Prijs, Plaats en Promotie. In de loop van de jaren zijn hier nog meer P’s aan toegevoegd en zo is er inmiddels zelfs een model met 7 P’s. Elk van deze onderdelen heeft een aandeel in het promoten en verkopen van producten door een organisatie. De exacte bijdrage van deze verschillende onderdelen is moeilijk te kwantificeren. Om die goed te schatten en je marketingmix optimaal neer te zetten maken we gebruik van Marketing Mix Modeling.  

Marketing Mix Modeling

Marketing Mix Modeling maakt het mogelijk om de bijdrage van verschillende marketingfactoren én externe factoren inzichtelijk te maken. Door een analyse van de historische inzet van marketingmiddelen en historische cijfers over sales bepalen we de ROI van deze marketingmiddelen. Naast de invloed van marketingmiddelen op sales maken we ook inzichtelijk wat de invloed is van externe factoren, zoals seizoen trends, het weer en de aanwezigheid van concurrenten in advertising. Zo leer je hoe de verschillende elementen bijdragen aan sales, en hoe je rekening kunt houden met invloeden van buitenaf.

Voorspel de toekomst met Marketing Mix Modeling

Bovendien is het mogelijk om de toekomstige inzet te optimaliseren door middel van een voorspellingsmodel. Hiermee laten we zien hoe je je marketinginzet efficiënter kunt maken en zo de ROI over alle kanalen heen kunt verbeteren. Soms betekent dit dat een deel van het TV budget beter in search gestoken kan worden. Ook kan het zijn dat promoties zo’n grote invloed hebben, dat het advies is om die altijd in te zetten tijdens een campagne om zo een nóg beter resultaat te halen. Verder zien we vaak dat er een halo-effect optreedt: de campagne van het ene merk heeft invloed op de sales van het andere merk. Dat hoeft niet alleen te gebeuren bij merken van één organisatie, dat kan ook het geval zijn tussen concurrenten. Dan kan het advies zijn om de campagnes van die merken af te wisselen voor een maximaal effect van het marketingbudget.

Wanneer kies je voor Marketing Mix Modeling?

Marketing Mix Modeling is een krachtige oplossing om inzicht te krijgen in je marketinginzet, maar wanneer is Marketing Mix Modeling nu de beste keuze? 

Wanneer externe factoren mogelijkerwijs een rol spelen 

Marketing Mix Modeling biedt inzicht in alle relevante factoren die invloed hebben op het effect van je marketinginzet. Waar een oplossing zoals Multi-Touch Attributie alleen inzicht geeft in de optimale digitale inzet van marketingmiddelen, en een experiment laat zien welke variant voor jouw organisatie beter werkt, berekenen we met Marketing Mix Modeling de optimale inzet over alle kanalen en nemen we ook relevante externe factoren mee.  

Wanneer je effectiever gebruik wilt maken van jouw marketing budget 

Marketing Mix Modeling geeft inzicht in de relatie tussen marketinginspanningen en externe factoren. Daarmee leren marketeers hoe je globaal je marketing efficiënter kunt maken. Door de analyse ontdek je bijvoorbeeld of je beter meer of minder in TV kunt investeren, en hoe verschuivingen in budget invloed hebben op je optimale mix.  

Wanneer je een hele specifieke vraag hebt waarbij meerdere databronnen een rol spelen  

Het model is extreem flexibel. We houden rekening met jouw specifieke markt, externe factoren die voor jouw organisatie relevant zijn en natuurlijk je concurrenten. Ook kunnen we gemakkelijk nieuwe (owned) databronnen toevoegen, zoals website statistieken, en daardoor de analyse nog nauwkeuriger maken. Hierdoor sluiten de resultaten altijd goed aan bij jouw specifieke vraag.  

Wanneer je op zoek bent naar een privacy safe en toekomstbestendige oplossing

We maken geen gebruik van data op gebruikersniveau en dat betekent dat we met Marketing Mix Modeling niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld het verdwijnen van third party cookies. Ook veranderingen in privacywetgeving hebben geen invloed, omdat we geen data gebruiken waar dergelijke regelgeving invloed op heeft.   

Praat met onze experts

Meer weten over hoe Marketing Mix Modeling jouw merk kan helpen? Onze experts denken graag met je mee.


Marijke Wiersma

Marijke is onze specialist als het gaat om MMM. Meer weten? Neem contact met haar op.