Brand tracking

Heb jij inzicht in welke positie jouw merk inneemt in de hoofden van consumenten? En hoe deze positie verandert door de tijd heen, in vergelijking met concurrenten? Informatie hierover verzamel je met de brand tracking van Annalect: Adtractive.  

De brand tracker van Annalect monitort merken over een langere tijd waarbij inzichten gekoppeld worden aan campagnes en marketingstrategieën. Daarmee zijn we in staat allerlei vragen omtrent de positie van je merk en de effectiviteit van je campagnes te beantwoorden. Welke merken neemt jouw doelgroep in overweging bij de aankoop van een product? Brand tracking biedt inzicht in de opmerkelijkheid (saliency) en overweging van jouw merk. Welke marketingstrategie en campagne werkt voor jouw merk, product of doelgroep? Via brand tracking analyseren we marketingcampagnes op onder andere herkenning, overweging en evaluatie van de campagne-uitingen en kwantificeren we het effect van jouw campagne. Hoe doet jouw merk het in de markt en hoe monitor je de performance van het merk? Annalect volgt via de brand tracker al ruim 15 jaar allerlei merken, categorieën en thema’s waardoor er een zeer waardevolle benchmark is opgebouwd. 

Wat is brand awareness?

Awareness en attitude zijn termen die vaak worden genoemd in brand tracking onderzoek. Awareness gaat in op de bekendheid van een merk. In welke mate herkennen consumenten een merknaam of een bepaald product? Awareness wordt beïnvloed door onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. Het zijn de zogenaamde distinctive brand assets die ervoor zorgen ervoor dat een merk meer of minder herkend wordt. Brand awareness wordt ook bepaald door de mate van gebruik van een product door een consument. Als consumenten een ruime keuze hebben van producten en ze hebben nog geen standaard of vast merk, dan kiezen ze sneller voor een product dat opvalt.  

Attitude heeft betrekking op de houding ten opzichte van het merk of een product en geeft meer een inhoudelijk oordeel. In ons brand tracking  onderzoek wordt dit gemeten via associaties (impliciet) en evaluaties (expliciet). Hoe meer positieve associaties een consument heeft bij een merk of product, hoe eerder het merk zal worden overwogen. Hetzelfde geldt voor positieve evaluaties van het merk of de reclame uitingen.

Brand awareness model in de praktijk

De marketingwereld kent diverse modellen en theorieën die een leidraad vormen voor een strategie naar merkgroei. Je bent als marketeer vast ook bekend met dergelijke brand awareness modellen, zoals de ‘purchase funnel’, het AIDA-model, het Brand Equity model en How Brands Grow. Deze modellen hebben met elkaar gemeen dat ze zich richten op saliency en awareness als belangrijke drijfveren voor merkgroei. De eerste stappen richting merkgroei is te bekijken welke merken ‘top-of-mind’ zijn en welke merken een consument zich kan herinneren. Daarnaast is het belangrijk of dit ook wordt gekoppeld aan een bepaald moment. De vraag is daarbij welke positie in overweging en voorkeur het merk in kwestie inneemt en voor welk merk of product een consument in actie komt. Om deze vragen te beantwoorden of voor een specifiek marketingvraagstuk of een bepaalde strategie wordt de brand tracker ingericht en gemonitord.

Brand tracking met Adtractive

In Adtractive, de brand tracking tool van Annalect, komen meerdere theorieën en modellen aan bod. Onderzoek specialisten stemmen het onderzoek af op het type product, campagne-inzet en het marketingvraagstuk. Zo komt bijvoorbeeld het Brand Equity model van David A. Aaker aan bod. Al in 1991 schreef Aaker over de vijf onderdelen van merkmeerwaarde: brand loyalty, brand awareness, perceived quality, brand associations, en andere proprietary assets. Gezamenlijk dragen deze onderdelen bij aan de performance van een merk en dit zijn dan ook belangrijke onderdelen van brand tracking onderzoek.  

Mix van brand building en sales activatie?

Om consumenten aan te zetten tot actie is de meerwaarde van je merk belangrijk en daarom wil je als marketeer inzicht in de status. Welke vorm van reclamecampagnes ga je inrichten om de brand awareness te vergroten en hoe ga je dat monitoren en managen? Een andere invalshoek die Annalect kan gebruiken in de brand tracker richt zich op de methode van brand building. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen campagnes gericht op herkenning en voorkeur en campagnes gericht op op sales-activatie. De wetenschappers Les Binet en Peter Fields stellen dat de ideale mix bestaat uit 60% brand building, en 40% uit salesactivatie. Om die verdeling te bewaken stellen ze bovendien dat tracking onmisbaar is voor een marketeer.  

Een andere benadering voor een marketingstrategie is How Brands Grow van Byron Sharp. Hij beargumenteert dat je groei realiseert door marktpenetratie en niet door loyaliteit. Hoe breder het gebruik verspreid is, hoe meer groei het merk realiseert. Marketeers met deze strategie richten zich dan juist meer op activatie onder consumenten die het product niet of nauwelijks gebruiken.  Ook in dit geval geldt dat een brand tracker het nodige inzicht kan geven in hoe breed jouw merk of product wordt gedragen. 

Praat met onze experts

Annalect helpt klanten al ruim 15 jaar met onderzoek uit onze brand tracker. Met deze ervaring en historische data kunnen consumer insights vertaald worden naar wat dit voor jouw merk en strategie betekent.

Marijke Wiersma

Marijke helpt je graag verder als je vragen heb over Brand Tracking.