26% meer conversies voor Renault

De meeste mensen bezoeken de website van Renault voordat ze naar een autodealer gaan. Om bezoek naar deze website te stimuleren draaien er verschillende online campagnes. Onze multi touch attributie (MTA) methode meet de kosteneffectiviteit van verschillende tactieken binnen die campagnes, zonder de privacy van de consument in gevaar te brengen. Op basis van de analyse zijn campagne tactieken geoptimaliseerd. Uiteindelijk hebben we daarmee de gemiddelde kosten per acquisitie (CPA) voor Renault sterk kunnen verlagen. Lees hieronder meer over onze methode en de resultaten van deze case.

Hoe werkt het?

Privacy-safe oplossing
Voor Renault worden alle impressies, clicks en conversies getrackt in Google Campaign Manager 360 (CM360). Omdat het niet meer mogelijk is om user-level data uit Google‘s marketing platform te halen voor analyses, gebruiken we Google’s Ads Data Hub (ADH) voor Renault. Dit is Google’s privacy-safe data clean room. In plaats van het kijken naar individuele customer journeys, analyseert onze methode conversiepaden, die bestaan uit verschillende combinaties van online advertentie touch points en het daarbij behorende conversiepercentage. Het grote voordeel: op deze manier is de privacy van users gewaarborgd.

Data-driven model genereert inzichten in elk kanaal
Om de verschillende campagne tactieken te optimaliseren gebruiken we een data-gedreven model in plaats van een zogenaamde ‘rule-based’ model. Daardoor wordt de daadwerkelijke bijdrage van elk advertentie kanaal inzichtelijk. De analyse wordt gedaan over verschillende type mediakanalen, zoals Display, Search en Social.

Multi touch attributie analyse: van optimalisaties naar prestaties
Dit is geen eenmalige analyse: sinds November 2020 doen we dan ook maandelijks MTA-analyses voor de zo genaamde Always On Campagne van Renault. Doordat deze campagne continu loopt, is deze uitermate geschikt voor het doen van optimalisaties. Om ervoor te zorgen dat de resultaten die we uit onze analyses halen, ook daadwerkelijk gebruikt worden in de optimalisatie van de campagnes, worden deze iedere maand besproken met de digitale campagne specialisten. Zij optimaliseren vervolgens de campagne door bijvoorbeeld budgetten te verschuiven naar de meest effectieve tactieken. Met deze optimalisaties streven we ernaar om de beste resultaten te behalen. Wat de resultaten voor Renault waren lees je in het deel hieronder.

De resultaten

Tijdens de analyses hebben we het aantal conversies en de CPA van verschillende tactieken vergeleken. Daaruit bleek dat twee specifieke kanaal tactieken veruit de meeste conversies genereren tegen de laagste kosten. Andere tactieken leverden ook conversies op, maar tegen veel hogere kosten. Daarom besloten we om budgetten te verschuiven naar de meest koste efficiënte strategieën.

Daarnaast voerden we overlap analyses uit om te  kunnen zien hoeveel overlap er is tussen verschillende type mediakanalen en tactieken. Voor sommige tactieken betekende dat een overlap van wel 81%. Ook bleek dat waar er overlap is, er hogere conversie ratio’s te zien waren. We zagen dat individuen die in aanraking kwamen met andere typen advertenties bijna twee keer meer kans hadden om te converteren dan individuen die alleen in aanraking kwamen met een search advertentie. Met andere woorden, de combinatie van zowel Search en Display advertenties bleek in dit geval zeer belangrijk voor het genereren van conversies.

Door deze resultaten te gebruiken als richtlijn, hebben we verschillende tactieken kunnen optimaliseren. Het resultaat is een gemiddelde CPA-daling van 91% in 5 maanden tijd, en een stijging van het aantal “CPA Optimised” conversies van 259%. Bovendien nam de kwaliteit van het verkeer ook toe: de conversie ratio voor softleads steeg met 26%. Dit laat zien dat onze attributie methode niet alleen leidt tot belangrijke inzichten, maar ook tot effectieve campagne resultaten.

Award winning case

Dat deze case bijzonder is blijkt! Onze case heeft een IAB Europe Research Award gewonnen in de categorie: Data Effectiveness! Daarnaast hebben wij dit jaar ook een zilveren IAB Research Award gewonnen in de categorie: Consumer Attitudes and Behaviour. De case gaat over op ons onderzoek naar de perceptie van consumenten over diversiteit in TV reclames. Bekijk hier alle winnaars. (Winnaars van de Research Awards 2022 staan onderin het artikel).

Conversie verhogen start hier

Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te kijken hoe we uw conversie kunnen verhogen.