Online privacy is een onderwerp dat in de media veel aandacht krijgt, reden voor ons om te onderzoeken hoe Nederlandse consumenten hierover denken en hoe ze ermee omgaan. Met onze brand tracking methodologie Adtractive voerden we een online kwalitatief onderzoek uit onder 898 Nederlanders tussen de 15 en 59 jaar (representatief voor Nederlanders op basis van gender, leeftijd en opleidingsniveau). Hieronder vind je enkele van de belangrijkste bevindingen.

Nederlanders zijn bewust met online privacy bezig maar niet overmatig ongerust

Veel Nederlanders zijn zich bewust van online privacy. Ons onderzoek toont aan dat de overgrote meerderheid nadenkt over zijn of haar online privacy; maar liefst 84% geeft aan hier op zijn minst soms over na te denken. Het feit dat veel Nederlandsers hierover nadenken wil echter niet automatisch zeggen dat ze zich er ook zorgen over maken. Het deel van de bevolking dat zich (ernstige) zorgen maakt over online privacy ligt met 56% een stuk lager maar is nog altijd substantieel.

Online privacy meest van belang voor online bankieren

We hebben eveneens gekeken naar online platformen en zien daarin duidelijke verschillen in het belang dat Nederlanders hechten aan online privacy per type platform. Maar liefst 93% benoemt online privacy als een belangrijke factor bij online bankieren maar ook voor social media is dit percentage met 79% behoorlijk hoog. Voor online nieuws media ligt het belang met 61% een stuk lager.

Het belang dat Nederlanders hechten aan privacy voor online bankieren, komt overeen met het vertrouwen dat ze hebben in hun bank om deze privacy te garanderen, 85% zegt banken te vertrouwen met hun persoonlijke data. Hoewel voor social media ook veel belang wordt gehecht aan privacy zijn Nederlanders veel pessimistischer over de mate waarin deze platformen hun privacy garanderen: slechts 28% vertrouwt daarop. Voor nieuws websites ligt dit percentage iets hoger, op 40%.

Gepersonaliseerde advertenties worden beschouwd als grootste inbreuk op online privacy

Welke specifieke zaken zien Nederlanders nu als een groot risico voor hun online privacy? De belangrijkste zijn gepersonaliseerde advertenties, genoemd door 56% van de respondenten en spam email, genoemd door 45%. Zaken die objectief gezien een veel grotere impact zouden kunnen hebben, zoals identiteitsfraude of het gebruik van privĂ© foto’s, worden veel minder benoemd, met respectievelijk slechts 27% en 19% van de respondenten.

Meer weten?

Dit artikel bevat een selectie van de inzichten uit het onderzoek. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Nieuwsgierig?

We komen graag met u in contact om te kijken wat voor u kunnen betekenen.