Om je Search Ads 360 bied strategie te optimaliseren kun je de Bid Strategy Forecast gebruiken. De Bid Strategy Forecast in SA360 gebruikt historische data over de bied strategie om te laten zien welke CPA, ERS of ROAS nodig is om een gewenst aantal conversies te behalen per week. Het maakt ook inzichtelijk wat de verwachte performance van een bied strategie is met een bepaalde wekelijkse o. Hiermee wordt het mogelijk om de wisselwerking tussen kosten en conversies te zien, wanneer de gewenste CPA, ERS of ROAS aangepast wordt. De Bid Strategy Forecast vind je in Search Ads 360 door te navigeren naar Bid Strategies, vervolgens een specifieke bid strategy te openen en dan het tabje Forecasting te openen. 

Hoe gebruik ik de forecast om mijn bied strategieën te optimaliseren?

We moeten één concept uitleggen voordat we de forecast kunnen gaan gebruiken en dat is de marginale CPA. De CPA (cost per acquisition) wordt berekend door de kosten te delen door het aantal conversies en heeft betrekking op een bepaald punt in de onderstaande grafieken. De marginale CPA is het verschil in kosten en conversies tussen twee punten in de grafiek.

De marginale CPA kun je gebruiken om te bekijken hoeveel je terug krijgt als je het budget op een bied strategie verhoogt. Kijken we naar de grafiek hierboven, dan zien we dat de rode lijn (kosten) en blauwe lijn (conversies) redelijk gelijk op gaan. De hoeveelheid conversies die je bij een hogere spend terugkrijgt loopt wel iets terug, maar dat gaat geleidelijk. Voor de grafiek hieronder vlakt de blauwe lijn veel sneller af, wat laat zien dat je voor een hogere spend veel minder conversies terugkrijgt. Deze inzichten kun je niet alleen gebruiken om te bepalen of er mogelijk meer spend naar een specifieke bied strategie kan gaan, maar door grafieken van verschillende bied strategieën te vergelijken kan je bepalen naar welke strategie extra spend het beste kan gaan.

Wat zijn de CPA, ERS en ROAS?

CPA staat voor ‘cost per acquisition’ en wordt berekend door de kosten (spend) voor de bied strategie te delen door het aantal gerealiseerde conversies.

ERS staat voor ‘effective revenue share’ en wordt berekend door de kosten voor de bied strategie te delen door de totale waarde van de gerealiseerde conversies. De ERS wordt uitgedrukt in een percentage.

ROAS staat voor ‘return on ad spend’ en is vergelijkbaar met de ERS. De ROAS wordt berekend door de totale waarde van de gerealiseerde conversies te delen door de kosten van de bied strategie. Een cijfer boven de 1 geeft aan dat de bied strategie meer oplevert dan hij kost.

Omdat de Bid Strategy Forecast steeds terugkijkt naar een paar dagen geleden, zal hij nooit enorm grote wijzigingen aanbrengen in jouw bied strategie; hij kiest altijd de laatste 7 dagen als historische data en daarmee zul je dicht bij je ideale balans tussen conversies en spend uitkomen.

Wil je meer weten over deze of andere toepassingen binnen SA360? Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Nieuwsgierig?

We komen graag met u in contact om te kijken wat voor u kunnen betekenen.